Instalacje technologiczne

Zakres realizowanych zadań:

 • Prefabrykacja instalacji przemysłowych w zakresie grup materiałowych: 1, 7, 8 wg ISO 15608
 • Montaż instalacji przemysłowych w zakresie grup materiałowych: 1, 7, 8 wg ISO 15608
 • Montaż instalacji:
  • wód procesowych, przemysłowych oraz chłodzących,
  • olejowych w tym: oleju ciężkiego -mazut, oleju lekkiego, oleju płuczkowego, oleju diatermalnego
  • sprężonego powietrza,
  • pary,
  • kotłowni parowych, wodnych, olejowych
 • Remonty kanałów spalin, powietrza oraz odpyleń,
 • Remont instalacji podawania paliwa do kotłów – instalacja pyłoprzewodów
 • Demontaże instalacji technologicznych,
 • Doradztwo techniczne w zakresie doboru armatury obiektowej (przepustnice, zasuwy, zawory odcinające/regulacyjne, kurki itp.)

Remonty urządzeń linii technologicznych

Zakres realizowanych prac:

 • Remont/modernizacja przenośników:
  • Taśmowych
  • Kubełkowych
  • Zgrzebłowych
  • Ślimakowych
 • Remont młynów:
  • Rolowo – pionowych PFEIFFER MPS 2500 GC, MPS 1600B, MPS 1250B
  • Kulowych obrotowych
  • Węglowych
  • Młyny surowca MPS 4150
 • Remonty podajników:
  • Celkowych,
  • Kubełkowych
 • Remonty wentylatorów:
  • Powietrza, spalin
 • Remonty obrotowych podgrzewaczy spalin oraz powietrza LUVO, GAVO
 • Regeneracja oraz dostawa części dla w/w urządzeń z materiałów trudnościeralnych (m.in. HARDOX 400, NICRODUR 400, blachy napawane)

Regeneracja aparatów, urządzeń, armatury technologicznej

Zakres realizowanych prac:

 • Remont/regeneracja wymienników:
  • Rurowych
  • Rurowych z głowicą „pływającą”
  • Płytowych
 • Remont/regeneracja podgrzewaczy,
 • Remont/regeneracja chłodnic,
 • Remont/regeneracja armatury:
  • Zasuwy klinowe z trzpieniem wznoszącym
  • Przepustnice kołnierzowe
  • Zawory kulowe
  • Zawory regulacyjne
 • Remont/regeneracja palników z kotła bloku energetycznego

Prefabrykacja – montaż konstrukcji stalowych

Zakres realizowanych prac:

 • Prefabrykacji, montaż:
  • Podpory, łóża, obejmy, zawieszeń typu KER,
  • Kratownice, słupy, estakady rurociągów
  • Podesty obsługowe,
  • Drabiny, biegi schodowe
  • Obarierowanie systemowe