Montaż kanałów powietrza

Opis zadania Montaż kanałów powietrza na terenie Elektrociepłowni ENERGA KOGENERACJA w zakresie: Demontaż, istniejących rurociągów oraz kanałów będących w kolizji z nowo montowanymi kanałami Montaż kanałów powietrza, oraz przynależnej konstrukcji wsporczej Montaż kanałów powietrza pierwotnego Montaż kanałów powietrza pod rusztem Montaż wzmocnień konstrukcji ECO Montaż kompensatorów oraz przepustnic Spawanie obudowy wieży ECO Spawanie króćców pomiarowych…

Montaż instalacji LA-DURA

Opis zadania Wykonanie montażu instalacji dozowania wiór drzewnych dla płyt La DURA w zakresie: Montaż zbiornika głównego 80 [m3]: Montaż instalacji sprężonego powietrza Montaż instalacji p.poż Montaż filtra Scheucha prace montażowe przy kanale dekompresyjnym na poz. + 12,500, montaż opylenia  do komina montaż punktów AKPiA w zakresie technologicznym, montaż króćców przyłączeniowych dla instalacji antywybuchowej  VST…

Montaż Instalacji Calcium Looping

Opis zadania Wykonanie i montaż instalacji Calcium Looping w zakresie: wykonanie i montaż konstrukcji ramy wykonanie doprowadzenia rurociągu gazu koksowniczego zasilającego do skrubera wykonanie i montaż oprzyrządowania instalacji wraz z rurociągami montaż armatury kontrolno-pomiarowej Transport oraz montaż instalacji na miejsce przeznaczenia Wykonanie prób szczelności oraz uruchomienie układu Klient: OPOLREM Sp. z o.o. Ul. Cementowa 1,…

Montaż instalacji – Projekt MARTIN LINGE FSO

Opis zadania Prace montażowe oraz spawalnicze przy projekcie MARTIN LINGE FSO w Gdańskiej Stoczni Remontowa S.A. w zakresie: Montażu instalacji rurociągowych do magazynowania i wstępnego przetwarzania ropy w ramach przebudowy statku zgodnie z projektem, w zakresie: Montażu instalacji p.poż (mat. Super Duplex) Montaż instalacji oleju /zasilania pomp, zrzutu, płukania/ (mat. Duplex, 316L, P265GH) Montaż zawieszeń,…

Montaż Podgrzewacza Spalin

Opis zadania Prace montażowe oraz spawalnicze podczas budowy podgrzewacza spalin instalacji SCR w TAMEH Dąbrowa Górnicza na terenie Arcelor MITTAL Poland w zakresie: Montaż nowego obrotowego podgrzewacza spalin GAVO: Montaż skrzydeł wraz z regulacją, ustawieniem Montaż wieńca – ustawianie, regulacja Spawanie blach do montażu pakietów /kosze/ – promieniowe Spawanie obudowy podgrzewacza Montaż włazów, belek konstrukcyjnych…