Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza

Opis zadania Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza 4L1 oraz 4L2 podczas postoju bloku nr 4 w zakresie Demontaż, montaż rusztowania oraz izolacji w miejscu demontażu pakietów Prace przygotowawcze do wymiany pakietów zimnego końca Transport oraz wymiana pakietów zimnego końca Remont zdmuchiwaczy parowych Wykonanie naprawy spoin blach podziałowych wirnika Wykonanie naprawy rusztu zimnego końca Wykonanie naprawy włazów…

Suszarnia Płyt Gipsowo Kartonowych

Opis zadania Czyszczenie strefy III rurowego wymiennika ciepła Czyszczenie układu obiegowego gorącego powietrza strefy I oraz II, Czyszczenie strefy wstępnej, Czyszczenie kanałów gorącego powietrza Zabezpieczenie instalacji AKPiA w strefie prowadzonych prac Utylizacja odpadów powstających podczas procesu czyszczenia Klient: SINIAT Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Płyt Gipsowo – Kartonowych Leszcze 15, 28 – 400 Pińczów Referencje: Pobierz

Remonty Wentylatorów

Opis zadania Remont wentylatorów, moc silnika 15÷110 kW , obroty 1400 rpm, w zakresie: montaż nowych łożysk i tulei zaciskowej pod nadzorem SKF ustawienie luzów na łożyskach smarowanie kontrola wirnika wentylatora, przeprowadzenie prób ruchowych przekazanie do eksploatacji Klient: SINIAT Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Płyt Gipsowo – Kartonowych Leszcze 15, 28 – 400 Pińczów Referencje: Pobierz

Remont Wymiennika Płytowego

Opis zadania Czyszczenie wymiennika płytowego ciepła odpadowego w zakresie: Udrożnienie spływów z dna wymiennika Czyszczenie wymiennika płytowe Czyszczenie kanałów spływowych Czyszczenie rekuperatora powietrza odpadowego dla celów technologicznych i instalacji C.O.: Udrożnienie spływu z kanału rekuperatorów Czyszczenie wewnątrz kanału plastrów rekuperatorów  i wewnętrznych ścian kanału Klient: SINIAT Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Płyt Gipsowo – Kartonowych…

Remont Młyna PFEIFFER MPS 2500G

Opis zadania Prace remontowe w Młynie Pfeiffer MPS 2500 G wymiana blach osłonowych wewnętrznego płaszcza komory mielenia, wykonanie i wymiana osłon przewodów olejowych roli mielącej wykonanie i wymiana odbojnic STOP-ROLI demontaż oraz wymiana łożysk teleskopów powietrza zaporowego wykonanie i wymiana odbojnic ramy dociskowej demontaż oraz remont ról mielących w zakresie: wymiana łożysk w rolach wymiana…

Regeneracja Armatury

Opis zadania Wykonanie regeneracji armatury przemysłowej w zakresie: Zasuwy klinowe z trzpieniem wznoszącym DN800÷DN1200 Przepustnice międzykołnierzowe DN600÷DN800 Kompensatory mieszkowe /kierunkowe/ DN400÷DN800 Zasuwy klinowe z trzpieniem wznoszącym DN80÷DN300 Klient: OPOLREM Sp. z o.o. Ul. Cementowa 1, Chorula 47 – 316 Górażdże Referencje: Pobierz

Remont Młyna PFEIFFER MPS 1250

Opis zadania Remont młyna PFEIFFER MPS 1250 w zakresie: Wymiany łożysk w rolach mielących Wymiana kompletu uszczelnień w rolach mielących Wymiana pierścieni uszczelniających instalacji powietrza zaporowego Regeneracja cięgien stabilizujących role Regeneracja płyt oporowych oraz odbojowych wraz z płytami STOP-ROLE Klient: KOPALNIA GIPSU I ANHYDRYTU „NOWY LĄD” Sp. z o.o. w Niwnicach 59 – 600 Lwówek Śląski…

Remont zbiorników kamienia

Opis zadania Prace remontowe zbiorników obrotowych RH1 i RH2 oraz zbiorników dolnego oraz górnego kamienia: Demontaż wykładzin z gumy trudnościeralnej: Demontaż połączeń rozłącznych, mocujących istniejącą gumę do płaszcza wewnętrznego zbiornika, Demontaż fragmentów istniejącej gumy trudnościeralnej Montaż wykładzin – gumy trudnościeralnej – wewnątrz zbiorników obrotowych RH1 i RH2 Klient: LHOIST Bukowa Sp. z o.o. Ul. Osiedlowa 10,…

Remont Lanc Pieca MAERZ

Opis zadania Prace remontowe gniazd kpl. lanc paliwowych dla szybu Sh1 i Sh2 pieca Maerz: Demontaż lanc paliwowych z Sh1 oraz Sh2 Przegląd – sprawdzenie elementów konstrukcyjnych gniazd powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych gniazd mocowania lanc Spawanie pęknięć gniazd (pęknięć gniazd z zewnątrz i wewnątrz) Przegląd mocowania (szpilek) mocujących konstrukcję lanc z gniazdem Przegląd – sprawdzenie…

Remont Młyna PFEIFFER MPS 160B

Opis zadania Remont młyna PFEIFFER MPS 160B w zakresie: Wymiany łożysk w rolach mielących Wymiana uszczelnień oraz opon ról mielących remont instalacji olejowej instalacji powietrza zaporowego Remont separatora młyna PFEIFFER MPS 160B w zakresie: Remont napędu separatora Wymiana ułożyskowania Remont stożka separatora Remont urządzeń towarzyszących: Remont dozownika celkowego Remont przenośnika ślimakowego – dwuwałowego Klient: DOLINA NIDY…