Opis zadania

Wykonanie modernizacji bramy nr 10 na wydziale recyklingu:

  • Opracowanie dokumentacji technicznej
  • Prefabrykacja elementów nowej bramy wg projektu techncznego
  • Przebudowa instalacji rozprowadzenia mediów oraz urządzeń technologicznych zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac na wysokości +5,000 ÷ +7,000 [m]
  • Demontaż istniejącej bramy segmentowej i przekazania jej Użytkownikowi
  • Demontaż elewacji zewnętrznej i wewnętrznej w obszarze prowadzonych prac:
  • Przebudowa konstrukcji szkieletowej ściany w hali recyklingu:
  • Wykonanie obróbek blacharskich dla wszystkich elementów
  • Wykonanie oznaczeń BHP, pasów ostrzegawczych itp. (zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulaminem na terenie Zakładu)

Klient: SINIAT Sp. z o.o.

Miejsce: Zakład Produkcyjny Płyt Gipsowo – Kartonowych
Leszcze 15, 28 – 400 Pińczów