Opis zadania

Wykonanie i montaż instalacji Calcium Looping w zakresie:

  • wykonanie i montaż konstrukcji ramy
  • wykonanie doprowadzenia rurociągu gazu koksowniczego zasilającego do skrubera
  • wykonanie i montaż oprzyrządowania instalacji wraz z rurociągami
  • montaż armatury kontrolno-pomiarowej
  • Transport oraz montaż instalacji na miejsce przeznaczenia
  • Wykonanie prób szczelności oraz uruchomienie układu

Klient: OPOLREM Sp. z o.o.
Ul. Cementowa 1, Chorula
47 – 316 Górażdże

Miejsce: Centrum Czystych Technologii Węglowych
Ul. Zamkowa 1, Zabrze

Referencje: Pobierz