Opis zadania

Wykonanie montażu instalacji dozowania wiór drzewnych dla płyt La DURA w zakresie:

 • Montaż zbiornika głównego 80 [m3]:
  • Montaż instalacji sprężonego powietrza
  • Montaż instalacji p.poż
  • Montaż filtra Scheucha
  • prace montażowe przy kanale dekompresyjnym na poz. + 12,500,
  • montaż opylenia  do komina
  • montaż punktów AKPiA w zakresie technologicznym,
  • montaż króćców przyłączeniowych dla instalacji antywybuchowej  VST na zbiorniku głównym  i zbiorniku produkcyjnym.
 • Montaż instalacji transportu pneumatycznego:
  • Montaż urządzeń dozujących wraz z inżektorem
  • Montaż układu wibracyjnego w stożku zbiornika
  • Montaż trasy transportu pneumatycznego do zbiornika produkcyjnego
  • Montaż instalacji sprężonego powietrza
 • Przeprowadzenie prób szczelności wraz z uruchomieniem układu technologicznego

Klient: OPOLREM Sp. z o.o.
Ul. Cementowa 1, Chorula
47 – 316 Górażdże

Miejsce: SINIAT Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny Płyt Gipsowo – Kartonowych
Leszcze 15, 28 – 400 Pińczów

Referencje: Pobierz