Opis zadania

Prace montażowe oraz spawalnicze przy projekcie MARTIN LINGE FSO w Gdańskiej Stoczni Remontowa S.A. w zakresie:

  • Montażu instalacji rurociągowych do magazynowania i wstępnego przetwarzania ropy w ramach przebudowy statku zgodnie z projektem, w zakresie:
    • Montażu instalacji p.poż (mat. Super Duplex)
    • Montaż instalacji oleju /zasilania pomp, zrzutu, płukania/ (mat. Duplex, 316L, P265GH)
    • Montaż zawieszeń, podpór, obejm wynikających z trasy instalacji
    • Montaż armatury (odcinającej, zwrotnej, regulacyjne)

Klient: INVESTREM Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Spółdzielców 3, 62 – 510 Koni

Miejsce: Stocznia REMONTOWA S.A.
Ul. Na Ostrowiu1, 80 – 958 Gdańsk

Referencje: Pobierz