Opis zadania

Wykonanie regeneracji palników do kotłów typu OP110 dla bloku nr3 oraz nr 1 w zakresie:

  • Regeneracja palnika powietrza wtórnego – rura rozdzielająca (palniki dolne)
  • Regeneracja palnika powietrza wtórnego – rura rozdzielająca (palniki górne)
  • Wykonanie rury pyłu węglowego wraz z wieńcami, kierownicami
  • Regeneracja oraz wymiana elementów kolana pyłu wlotowego oraz powietrza rdzeniowego

Klient: Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o.
Zawada 26, 28 – 230 Połaniec