Opis zadania

Remont młyna PFEIFFER MPS 160B w zakresie:

  • Wymiany łożysk w rolach mielących
  • Wymiana uszczelnień oraz opon ról mielących
  • remont instalacji olejowej
  • instalacji powietrza zaporowego

Remont separatora młyna PFEIFFER MPS 160B w zakresie:

  • Remont napędu separatora
  • Wymiana ułożyskowania
  • Remont stożka separatora

Remont urządzeń towarzyszących:

  • Remont dozownika celkowego
  • Remont przenośnika ślimakowego – dwuwałowego

Klient: DOLINA NIDY Sp. z o.o.
Leszcze 15, 28 – 400 Pińczów

Referencje: Pobierz