Opis zadania

Prace remontowe w Młynie Pfeiffer MPS 2500 G

 • wymiana blach osłonowych wewnętrznego płaszcza komory mielenia,
 • wykonanie i wymiana osłon przewodów olejowych roli mielącej
 • wykonanie i wymiana odbojnic STOP-ROLI
 • demontaż oraz wymiana łożysk teleskopów powietrza zaporowego
 • wykonanie i wymiana odbojnic ramy dociskowej
 • demontaż oraz remont ról mielących w zakresie:
  • wymiana łożysk w rolach
  • wymiana uszczelnień mechanicznych ról mielących
  • wykonanie prób szczególności po wymianie uszczelnień
  • demontaż przyrządu remontowego i zamknięcie komory mielenia
  • montaż pozostałych zdemontowanych elementów

Remont przenośnika dwuwałowego w Młynie Pfeiffer MPS – 2500 G

 • Wykonanie oraz montaż nowych elementów wstęg ślimaka z materiałów trudnościeralnych 60÷62HRC
 • Regulacja (ustawienie) luzów pomiędzy wstęgami a korytem
 • Remont (wymiana) łoży koryt ślimaka (mat. HARDOX 400)
 • Remont (wymiana) łożysk wałów ślimaków

Remont podawacza celkowego RDG:

 • Remont bocznych pokryw korpusu
 • Remont wirnika wygarniającego
 • remont celek wirnika (wymiana – remont uchwytów listem, wymiana listew wygarniających )
 • wymiana zespołów łożyskowych
 • ustawienie luzów (pomiędzy listwą a wewnętrzną ścianą korpusu i wygarniacza)

Klient: SINIAT Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny Płyt Gipsowo – Kartonowych
Leszcze 15, 28 – 400 Pińczów

Referencje: Pobierz