Opis zadania

Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza 4L1 oraz 4L2 podczas postoju bloku nr 4 w zakresie

  • Demontaż, montaż rusztowania oraz izolacji w miejscu demontażu pakietów
  • Prace przygotowawcze do wymiany pakietów zimnego końca
  • Transport oraz wymiana pakietów zimnego końca
  • Remont zdmuchiwaczy parowych
  • Wykonanie naprawy spoin blach podziałowych wirnika
  • Wykonanie naprawy rusztu zimnego końca
  • Wykonanie naprawy włazów demontażowych pakietów zimnego końca
  • Przegląd systemu uszczelnień oraz ich regulacja
  • Przegląd górnego łożyska
  • Przegląd klap odcinających w kanałach powietrza/spalin

Klient: Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o.
Zawada 26, 28 – 230 Połaniec