Opis zadania

Czyszczenie wymiennika płytowego ciepła odpadowego w zakresie:

  • Udrożnienie spływów z dna wymiennika
  • Czyszczenie wymiennika płytowe
  • Czyszczenie kanałów spływowych

Czyszczenie rekuperatora powietrza odpadowego dla celów technologicznych i instalacji C.O.:

  • Udrożnienie spływu z kanału rekuperatorów
  • Czyszczenie wewnątrz kanału plastrów rekuperatorów  i wewnętrznych ścian kanału

Klient: SINIAT Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny Płyt Gipsowo – Kartonowych
Leszcze 15, 28 – 400 Pińczów