Opis zadania

Prace remontowe zbiorników obrotowych RH1 i RH2 oraz zbiorników dolnego oraz górnego kamienia:

  • Demontaż wykładzin z gumy trudnościeralnej:
    • Demontaż połączeń rozłącznych, mocujących istniejącą gumę do płaszcza wewnętrznego zbiornika,
    • Demontaż fragmentów istniejącej gumy trudnościeralnej
  • Montaż wykładzin – gumy trudnościeralnej – wewnątrz zbiorników obrotowych RH1 i RH2

Klient: LHOIST Bukowa Sp. z o.o.
Ul. Osiedlowa 10, Bukowa
29- 105 Krasocin