Opis zadania

Wykonanie próby ciśnieniowej rurociągów i zbiorników gazu w zakresie:

  • Wykonanie instrukcji przeprowadzenia próby ciśnieniowej pneumatycznej dla rurociągów i zbiorników gazowych
  • Przygotowanie rurociągów i zbiorników gazowych do wykonania prób ciśnieniowych wraz z jej przeprowadzeniem w obecności inspektora UDT
  • Przeprowadzenie próby  ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętą instrukcją

Przygotowanie zbiorników ciśnieniowych do rewizji wewnętrznej UDT w zakresie:

  • Przygotowania filtrów gazu do rewizji wewnętrznej przez UDT
  • Przygotowanie rurociągów gazu do rewizji wewnętrznej przez UDT

Klient: SINIAT Sp. z o.o.

Miejsce: Zakład Produkcyjny Płyt Gipsowo – Kartonowych
Leszcze 15, 28 – 400 Pińczów

Referencje: Pobierz