Opis zadania

  • Czyszczenie strefy III rurowego wymiennika ciepła
  • Czyszczenie układu obiegowego gorącego powietrza strefy I oraz II,
  • Czyszczenie strefy wstępnej,
  • Czyszczenie kanałów gorącego powietrza
  • Zabezpieczenie instalacji AKPiA w strefie prowadzonych prac
  • Utylizacja odpadów powstających podczas procesu czyszczenia

Klient: SINIAT Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny Płyt Gipsowo – Kartonowych
Leszcze 15, 28 – 400 Pińczów

Referencje: Pobierz