0
Udanych realizacji
L.p.KontrahentNazwa zadaniaRok
1Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o.Wykonanie regeneracji dwóch kompletów elementów palników dla kotłów typu OP-1102018
Remont urządzeń i instalacji bloków energetycznych nr 4 w 2018 r. dla Pakietu C w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
1. Wymiana wirnika wentylatora WPP1
2. Remont wentylatorów powietrza WDN28
2018
Wykonanie remontu obrotowego podgrzewacza powietrza LUVO – wymiana pakietów zimnego końca 4L1,22017/2018
Wykonanie prac w ramach remontu urządzeń poza blokowych w kampanii remontowej 2017 r. w zakresie prac na rurociągach pulpy – składowisko Pióry w Elektrowni Połaniec2017
Wykonanie regeneracji palników do kotłów typu OP110 nr 3 i nr 12017
Wykonanie remontu pyłoprzewodów na blokach nr 1, 2, 3 i 7 w Elektrowni Połaniec2017
Wykonanie prac z zakresu odwodnieni i odpowietrzeń na rurociągach w Elektrociepłowni Miechowice, w ramach inwestycji pn.: „Budowa kotłowni z kotłem WR 25 w Fortum Silesia S.A.2016
Prace remontowe podczas przeglądu i postoju Absorberów, instalacji biomasy II, remontu wywrotnicy nr 2, pompy PD 1 i przeglądu instalacji ZPKW na terenie El. Połaniec2016
Prace remontowe podczas przeglądu i postoju instalacji podawania biomasy w Elektrowni Połaniec2016
Prace przygotowawcze do przeglądu i usunięcia usterek na absorberach C,D i części wspólnej w Elektrowni Połaniec2016
Prace remontowe przy remoncie obrotowego podgrzewacza spalin Gavo „D”2015
Wykonanie montażu rurociągów pary do zdmuchiwaczy oraz rurociągów pary do SKIDU dla bloku nr 2 wraz z montażem instalacji kondensatu w ramach inwestycji „Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów OP-650” w ENEA Wytwarzanie S.A. / Kozienice2015
Wykonanie demontażu kanałów spalin na blokach nr 1 i 2 w ENEA Wytwarzanie S.A. / Kozienice2015
Wykonanie i dostawa elementów palników do kotłów typu OP-110 (4 dostawy)
1. Rura powietrza wtórnego – 8 szt.
2. Rura pyłu węglowego – 8 szt.
3. Kolano wlotowe pyłu – 8 szt.
4. Obudowa powietrza rdzeniowego – 8 szt.
2014/2015
Wymiana schładzacza pary wtórnej strona prawa na K42014
Remont skrzynek przegrzewacza naściennego na K42014
Remont rurociągów pary wtórej TG42014
Remont kolektora zrzutowego wody chłodzącej w zakresie wymiany kolana na studni lewarowej2014
Remont miedzystropia na K4 oraz remont przesiewacza rolkowego i przegląd urządzeń biomasy2014
Remont walczaka na K4 w zakresie szlifowania walczaka z zewnątrz2014
Remont układu wody chłodzącej na TG3 w zakresie remontu kolektora zrzutowego wody chłodzącej – wymiana kolana na studni lewarowej2014
Remont międzystropia na K3 w zakresie remontu skrzynek przegrzewacza III stopień para świeża, I stopień para wtórna2014
Remont układu ciśnieniowego kotła K3 w zakresie szlifowania walczaka z zewnątrz2014
2ENREM-POŁANIEC Sp. z o.o.Prace remontowe – Ostrołęka2018
Prace montażowo – spawalnicze na terenie TAMEH Kraków2018
Prace remontowe na terenie TAMEH Kraków (teren huty Arcelor Mittal)2018
Wykonanie prac przy montażu urządzeń i instalacji SN2 na terenie Grupy Azoty KiZCh „SIARKOPOL” – Zakład Chemiczny w Dobrowie2017
Prace remontowe na kotle bloku nr 2 i 7 oraz urządzeniach pomocniczych turbiny w Elektrowni Połaniec2017
Montaż orurowania w ramach zadania inwestycyjnego „Wytwórnia Poliamidów II 80/tt/rok” w Grupa Azoty Tarnów S.A.2017
Prace przy prefabrykacji i montażu konstrukcji na terenie Elektrowni Połaniec oraz Grupy Azoty S.A. / Tarnów2015/2016
3ERBUD Industry Sp. z o.o.Wykonanie konstrukcji wsporczej wg dokumentacji, montaż oraz częściowa prefabrykacja elementów konstrukcyjnych w ENEA Wytwarzanie S.A. / Kozienice2015
Montaż podpór pod instalację pary skidu i kondensatu2015
Wykonanie robót montażowych związanych z odwróceniem armatury kolektora parowego podgrzewaczy powietrza na bl. nr 2 w Elektrowni Kozienice2015
Demontaż rurociągów na bloku nr 2 przy budowie instalacji SCR dla bloków 1 i 2 w Elektrowni Kozienice2015
4InvestRem Sp. z o.o.Wykonanie prac montażowo-spawalniczych przy remoncie przenośników i bębnów korujących w IP Kwidzyn2018
Wykonanie prac spawalniczych związanych z zabezpieczeniem antyerozyjnym w PGE Elektrownia Turów2017
Wykonanie prac montażowych i spawalniczych przy projekcie Martin Linge w Gdańskiej Stoczni Remontowej2017
Wykonanie prac montażowych oraz spawalniczych podczas budowy kotła K-6 w PGE Opole2017
Wykonanie prac montażowych oraz spawalniczych podczas budowy podgrzewacza spalin instalacji SCR w Tameh Dąbrowa Górnicza2017
Wykonanie prac demontażowo-montażowych podczas prac remontowych na kotle OP-430 3K w Veolia Energia ZEC Poznań2017
5Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A.Remont pyłoprzewodów na K4 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.2018
Usługi montersko – spawalnicze w ramach realizacji zadania:

Modernizacja kotła K7, K2, K1 na terenie Elektrowni Kozienice
2018/2019
Usługi montersko – spawalnicze w ramach modernizacji zamocowań rurociągów głównych bloku nr 9 na terenie Elektrowni Kozienice2018
6ZEC SERVICE Sp. z o.o.Usługi montersko-spawalnicze przy montażu kanałów zimnego powietrza na terenie Elektrowni Kozienice2018
7Dolina Nidy Sp. z o.o.Wymiana kotła K1 Viesmann na terenie Zakładowej Kotłowni2018
Przygotowanie i przeprowadzenie próby ciśnieniowej technologicznych rurociągów gazu2018
8DP CLEAN TECH POLAND Sp. z o. o.Montaż kanałów powietrza na terenie Elektrociepłowni ENERA KOGENERACJA – Elbląg2018
Montaż wzmocnień konstrukcji ECO na terenie Elektrociepłowni ENERA KOGENERACJA – Elbląg2018
9NOVMAR Sp. z o.o.Prace montaże na projekcie Propower GmbH Eisenhuttenstadt, NIEMCY2018
Prace montażowe w projekcie Pulp and paper mill ROSENTHAL GmbH Blankenstein, Niemcy2018
Prace montażowe w projekcie Mondi Dynas Kramfors, Szwecja2018
0
Udanych realizacji
L.p.KontrahentNazwa zadaniaRok
1Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "Opolrem" Sp. z o.o.Prace remontowe (mycie-odkurzanie suszarni PGK) w Zakładach Produkcyjnych Siniat Sp. z o.o.2016
Prace remontowe podczas postoju linii technologicznej PGK w Zakładach Gipsowych Siniat Sp. z o.o.2016
Wymiana ekranu paneli Rekuperatora instalacji co w Zakładach Produkcyjnych Siniat Sp. z o.o.2015
Prace modernizacyjne Instalacji Wody Odpadowej oraz mycie wymiennika płytowego na wydz. Kalcynacji w Zakładach Gipsowych Siniat Sp. z o.o.2015
Usługa remontowa na wykonanie prac na wydz. Kalcynacji2015
Usługa podczas mycia-czyszczenia Suszarni PGK2015
Remont ekranu rekuperatora Suszarni PGK w Zakładach Produkcyjnych Siniat Sp. z o.o.2015
Wykonanie instalacji Calcium Looping na terenie CCTW w Zabrzu2014
Prace remontowe podczas postoju linii technologicznej PGK2014
Obsługa techniczna Instalacji Oczyszczania Gazu Koksowniczego w KCN Częstochowa2014
Prace remontowe w młynie pionowym Pfeiffer MPS-160B2014
Regeneracja elementów instalacji Rurociągów Gazu Surowego DN1000 dla „Instalacji Oczyszczania Gazu Koksowniczego” w KCN Częstochowa2014
Usługa podczas remontu suszarni PGK2014
Usługa remontowa na wykonanie prac na wydz. Kalcynacji w Zakładach Płyt Gipsowych Siniat Sp. z o.o.2014
Wykonanie instalacji dozowania wiór drzewnych dla płyty La Dura na Wydz. PGK Zakładu Produkcyjnego – Siniat Sp. z o.o. - Leszcze2014
Prace montażowe - usuwanie wad technologicznych na terenie CCTW Zabrze2014
Wykonanie i montaż instalacji oczyszczania gazu – SCRUBER w CCTW Zabrze2014
Udział grupy montażowej podczas modernizacji instalacji piany i retardanu na Wydz. PGK Zakładu Produkcyjnego – Siniat Sp. z o.o. - Leszcze2014
Remont instalacji dopływu wody z miksera i suszarni do zbiornika wody zarobowej oraz remont instalacji dopływu wody z mycia wymiennika płytowego na Wydz. PGK na terenie Zakładów Produkcyjnych Siniat Sp. z o.o.2013/2014
2Lhoist Bukowa Sp. z o.o.Remont kapitalny młyna kulowego Nr 4 wraz z urządzeniami towarzyszącymi – część mechaniczna2015
Remont wykładziny gumowej RH1 i RH2 - piec Maerz2014
Remont kapitalny młyna mączki M-4
3LOGOMETRemont młyna MPS-1250 w Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Sp. z o.o. w Niwnicach2016
4Fabryka Wentylatorów „OWENT” Sp. z o.o.Remont wentylatorów na terenie Zakładu Dolina Nidy w Leszczach2017
Montaż wentylatora WOOR-300 na terenie Zakładów Chemicznych „POLICE” w Policach2017
5Siniat Sp. z o.o.Rewizja oraz próba ciśnieniowa rurociągów gazu2017
Czyszczenie suszarni płyt gipsowo-kartonowych w zakresie:
1. Czyszczenie strefy III rurowego wymiennika ciepła
2. Czyszczenie układu obiegowego gorącego powietrza strefy I oraz II
3. Czyszczenie strefy wstępnej
2017
Remont młyna Pfeiffer MPS 2500 GC
Remont przenośnika dwuwałowego w młynie Pfeiffer MPS 2500 GC
Remont podawacza celkowego RDG
2017
Remont wentylatorów suszarni2017
Mycie wymiennika płytowego2017
Demontaż, wykonanie oraz montaż nowego zbiornika gipsu2018
Czyszczenie i mycie suszarni sterfy III, II, I, wstępnej2018
Remont separatora młyna MPS 2500GC 2018
Mycie wymiennika płytowego oraz rekuperatora powietrza2018
6Kopalnia Gipsu i Anhydrytu NOWY Ląd Sp. z o.o.Prace remontowe zespołu młyna MPS 125B:
Remont separatora
Remont w komorze mielania
2018
7LOGOMET Welding Service Industry Sp. z o.o.Remont młyna LOESCHE na terenie Trzuskawica S.A.2019
8MARAT Sp. z o.o.Modernizacja przenośnika kubełkowego H1U11 w Cementowni Ożarów2019
Remont walców mielących Młyna Przygotowania Surowca nr 1 w Cementowni Ożarów2019
0
Udanych realizacji
L.p.KontrahentNazwa zadaniaRok
1REMY Sp. z o.o.Wykonanie prac w ramach projektu „Postój Huty Miedzi Głogów I. P-4 Wymiana maszyny rozlewniczej TM16 - roboty budowlano-montażowe2016
2Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o.Prace montażowe przy wykonywaniu tras kablowych, układanie kabli, wykonanie połączeń wyrównawczych na terenie Huty Miedzi „Głogów”2016
Wykonanie prac w ramach wsparcia w zakresie demontażu, montażu i modernizacji na terenie Huty Miedzi „Głogów” objętych zadaniem „Zabudowa instalacji odpylania zbiorników koksu, piasku i kamienia wapiennego przed konwertorami ISPO dla zasilania filtrów 95-F03 i 95-F05, konstrukcji budowlanych dla LTDW w Hali WPSs wraz z modernizacją i montażem przenośników taśmowych”2016
Realizacja prac związanych z Process Piping w Pilkington Sandomierz
1. Demontaż i montaż zaworów
2. Demontaż i montaż rurociągów
3. Spawanie rurociągów i zaworów
4. Montaż instalacji sprężonego powietrza
5. Prefabrykacja oraz montaż konstrukcji (podpory)
2015
Wykonanie prac montażowych przy realizacji zadania budowy nowego węzła kontaktowego dla Fabryki Kwasu Siarkowego w Hucie Miedzi Legnica2014
3ALSTAL Sp z o.o. sp.k.Prace remontowe montersko-spawalnicze na Zakładzie Ciech Soda Polska S.A. w Janikowie2017
4Novmar Sp. z o.o.Wykonanie prac montażowych na terenie
Steinbeis Papier Gluckstadt GmbH&Co
2018
Wykonanie prac montażowych na terenie
Stora Enso Maxau GmbH
2018
5SAWOX Sp. j.Wykonanie konstrukcji pomostowej (obsługowej) silosów2018