0
Udanych realizacji
L.p.KontrahentNazwa zadaniaRok
1Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o.Wykonanie regeneracji dwóch kompletów elementów palników dla kotłów typu OP-1102018
Remont urządzeń i instalacji bloków energetycznych nr 4 w 2018 r. dla Pakietu C w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
1. Wymiana wirnika wentylatora WPP1
2. Remont wentylatorów powietrza WDN28
2018
Wykonanie remontu obrotowego podgrzewacza powietrza LUVO – wymiana pakietów zimnego końca 4L1,22017/2018
Wykonanie prac w ramach remontu urządzeń poza blokowych w kampanii remontowej 2017 r. w zakresie prac na rurociągach pulpy – składowisko Pióry w Elektrowni Połaniec2017
Wykonanie regeneracji palników do kotłów typu OP110 nr 3 i nr 12017
Wykonanie remontu pyłoprzewodów na blokach nr 1, 2, 3 i 7 w Elektrowni Połaniec2017
Wykonanie prac z zakresu odwodnieni i odpowietrzeń na rurociągach w Elektrociepłowni Miechowice, w ramach inwestycji pn.: „Budowa kotłowni z kotłem WR 25 w Fortum Silesia S.A.2016
Prace remontowe podczas przeglądu i postoju Absorberów, instalacji biomasy II, remontu wywrotnicy nr 2, pompy PD 1 i przeglądu instalacji ZPKW na terenie El. Połaniec2016
Prace remontowe podczas przeglądu i postoju instalacji podawania biomasy w Elektrowni Połaniec2016
Prace przygotowawcze do przeglądu i usunięcia usterek na absorberach C,D i części wspólnej w Elektrowni Połaniec2016
2ENREM-POŁANIEC Sp. z o.o.Prace remontowe – Ostrołęka2018
Prace montażowo – spawalnicze na terenie TAMEH Kraków2018
Prace remontowe na terenie TAMEH Kraków (teren huty Arcelor Mittal)2018
Wykonanie prac przy montażu urządzeń i instalacji SN2 na terenie Grupy Azoty KiZCh „SIARKOPOL” – Zakład Chemiczny w Dobrowie2017
Prace remontowe na kotle bloku nr 2 i 7 oraz urządzeniach pomocniczych turbiny w Elektrowni Połaniec2017
Montaż orurowania w ramach zadania inwestycyjnego „Wytwórnia Poliamidów II 80/tt/rok” w Grupa Azoty Tarnów S.A.2017
Prace przy prefabrykacji i montażu konstrukcji na terenie Elektrowni Połaniec oraz Grupy Azoty S.A. / Tarnów2015/2016
3InvestRem Sp. z o.o.Wykonanie prac montażowo-spawalniczych przy remoncie przenośników i bębnów korujących w IP Kwidzyn2018
Wykonanie prac spawalniczych związanych z zabezpieczeniem antyerozyjnym w PGE Elektrownia Turów2017
Wykonanie prac montażowych i spawalniczych przy projekcie Martin Linge w Gdańskiej Stoczni Remontowej2017
Wykonanie prac montażowych oraz spawalniczych podczas budowy kotła K-6 w PGE Opole2017
Wykonanie prac montażowych oraz spawalniczych podczas budowy podgrzewacza spalin instalacji SCR w Tameh Dąbrowa Górnicza2017
Wykonanie prac demontażowo-montażowych podczas prac remontowych na kotle OP-430 3K w Veolia Energia ZEC Poznań2017
4Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A.Remont pyłoprzewodów na K4 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.2018
Usługi montersko – spawalnicze w ramach realizacji zadania:

Modernizacja kotła K7, K2, K1 na terenie Elektrowni Kozienice
2018/2019
Usługi montersko – spawalnicze w ramach modernizacji zamocowań rurociągów głównych bloku nr 9 na terenie Elektrowni Kozienice2018
5ZEC SERVICE Sp. z o.o.Usługi montersko-spawalnicze przy montażu kanałów zimnego powietrza na terenie Elektrowni Kozienice2018
6Dolina Nidy Sp. z o.o.Wymiana kotła K1 Viesmann na terenie Zakładowej Kotłowni2018
Przygotowanie i przeprowadzenie próby ciśnieniowej technologicznych rurociągów gazu2018
7DP CLEAN TECH POLAND Sp. z o. o.Montaż kanałów powietrza na terenie Elektrociepłowni ENERA KOGENERACJA – Elbląg2018
Montaż wzmocnień konstrukcji ECO na terenie Elektrociepłowni ENERA KOGENERACJA – Elbląg2018
Remont młyna misowo – walcowego PFEIFFER MPS 160B2019
8NOVMAR Sp. z o.o.Prace montaże na projekcie Propower GmbH Eisenhuttenstadt, NIEMCY2018
Prace montażowe w projekcie Pulp and paper mill ROSENTHAL GmbH Blankenstein, Niemcy2018
Prace montażowe w projekcie Mondi Dynas Kramfors, Szwecja2018
9ER-EA Sp. z o.o.Wykonanie dostaw kompletów elementów palników dla kotła OP-1102019
Remont instalacji podawania paliwa do OP-650 w zakresie remontu pyło-przewodów oraz skrzyń palnikowych dla bloków K52019
Montaż konstrukcji pomostowej, hydrocyklonów zawiesiny gipsowej, hydrocyklonów ścieków wraz z przynależnymi pompami na instalacjach absorberów Instalacji Odsiarczania Spalin2019/2020
Remont instalacji podawania paliwa do OP-650 w zakresie remontu pyło-przewodów oraz skrzyń palnikowych dla bloków K7, K6, K22020
Prace remontowe podczas remontu średniego bloku K92020
10SIRIUS POLSKA Sp. z o.o.Wykonanie instalacji sprężonego powietrza na potrzeby hydrocyklonów na instalacji absorberów Instalacji Odsiarczania Spalin2020
0
Udanych realizacji
L.p.KontrahentNazwa zadaniaRok
1Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "Opolrem" Sp. z o.o.Prace remontowe (mycie-odkurzanie suszarni PGK) w Zakładach Produkcyjnych Siniat Sp. z o.o.2016
Prace remontowe podczas postoju linii technologicznej PGK w Zakładach Gipsowych Siniat Sp. z o.o.2016
2LOGOMETRemont młyna MPS-1250 w Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Sp. z o.o. w Niwnicach2016
3Fabryka Wentylatorów „OWENT” Sp. z o.o.Remont wentylatorów na terenie Zakładu Dolina Nidy w Leszczach2017
Montaż wentylatora WOOR-300 na terenie Zakładów Chemicznych „POLICE” w Policach2017
4Siniat Sp. z o.o.Rewizja oraz próba ciśnieniowa rurociągów gazu2017
Czyszczenie suszarni płyt gipsowo-kartonowych w zakresie:
1. Czyszczenie strefy III rurowego wymiennika ciepła
2. Czyszczenie układu obiegowego gorącego powietrza strefy I oraz II
3. Czyszczenie strefy wstępnej
2017
Remont młyna Pfeiffer MPS 2500 GC
Remont przenośnika dwuwałowego w młynie Pfeiffer MPS 2500 GC
Remont podawacza celkowego RDG
2017
Remont wentylatorów suszarni2017
Mycie wymiennika płytowego2017
Demontaż, wykonanie oraz montaż nowego zbiornika gipsu2018
Czyszczenie i mycie suszarni sterfy III, II, I, wstępnej2018
Remont separatora młyna MPS 2500GC 2018
Mycie wymiennika płytowego oraz rekuperatora powietrza2018
Wykonanie instalacji rozdzielenie dekstrozy od K2So42019
Remont młyna MPS 2500GC2019
Remont wentylatorów gorącego powietrza2019/2020
Remont średni zespołu młynowego MPS 2500GC/SLS 31502020
Czyszczenie suszarni płyt gipsowo-kartonowych w zakresie:
1. Czyszczenie strefy III rurowego wymiennika ciepła
2. Czyszczenie układu obiegowego gorącego powietrza strefy I oraz II
3. Czyszczenie strefy wstępnej
2020
5Kopalnia Gipsu i Anhydrytu NOWY Ląd Sp. z o.o.Prace remontowe zespołu młyna MPS 125B:
Remont separatora
Remont w komorze mielania
2018
6LOGOMET Welding Service Industry Sp. z o.o.Remont młyna LOESCHE na terenie Trzuskawica S.A.2019
7MARAT Sp. z o.o.Modernizacja przenośnika kubełkowego H1U11 w Cementowni Ożarów2019
Remont walców mielących Młyna Przygotowania Surowca nr 1 w Cementowni Ożarów2019
0
Udanych realizacji
L.p.KontrahentNazwa zadaniaRok
1REMY Sp. z o.o.Wykonanie prac w ramach projektu „Postój Huty Miedzi Głogów I. P-4 Wymiana maszyny rozlewniczej TM16 - roboty budowlano-montażowe2016
2Elporem i Elpoautomatyka Sp. z o.o.Prace montażowe przy wykonywaniu tras kablowych, układanie kabli, wykonanie połączeń wyrównawczych na terenie Huty Miedzi „Głogów”2016
Wykonanie prac w ramach wsparcia w zakresie demontażu, montażu i modernizacji na terenie Huty Miedzi „Głogów” objętych zadaniem „Zabudowa instalacji odpylania zbiorników koksu, piasku i kamienia wapiennego przed konwertorami ISPO dla zasilania filtrów 95-F03 i 95-F05, konstrukcji budowlanych dla LTDW w Hali WPSs wraz z modernizacją i montażem przenośników taśmowych”2016
3ALSTAL Sp z o.o. sp.k.Prace remontowe montersko-spawalnicze na Zakładzie Ciech Soda Polska S.A. w Janikowie2017
4Novmar Sp. z o.o.Wykonanie prac montażowych na terenie
Steinbeis Papier Gluckstadt GmbH&Co
2018
Wykonanie prac montażowych na terenie
Stora Enso Maxau GmbH
2018
5SAWOX Sp. j.Wykonanie konstrukcji pomostowej (obsługowej) silosów2018